Νέα-Ανακοινώσεις

back buttonΈνα βραβείο σε Διεθνή διαγωνισμό καλλιτεχνικής φωτογραφίας στην Κύπρο

03-04-16 08:04:03 PM

Ένα βραβείο σε Διεθνή διαγωνισμό καλλιτεχνικής φωτογραφίας στο Circuit Tourism Σερβίας στο 1st Cyprus.

Red and black fruits  FIAP  GOLD METAL