Δ.Διαγωνισμοί

back buttonΤρεις αναρτήσεις και Χρυσό μετάλιο σε Διεθνή διαγωνισμό καλλιτεχνικής φωτογραφίας στην Αμερική

18-09-16 01:13:05 PM

Τρεις αναρτήσεις και Χρυσό μετάλιο σε Διεθνή διαγωνισμό καλλιτεχνικής φωτογραφίας 1st ICS Pacific International Exhibition στην Αμερική.

Cherries in white  ICS GOLD METAL

Memories 2

Old photographer

Red and black fruits