Δ.Διαγωνισμοί

back buttonΔέκα επτά αναρτήσεις σε διαγωνισμό καλλιτεχνικής φωτογραφίας στη Σερβία

09-01-18 07:42:11 PM

Δέκα επτά αναρτήσεις σε διαγωνισμό καλλιτεχνικής φωτογραφίας στη Σερβία στο 1st NSAPK Circuit 16.

1. Against white 2  (2)

2. Girls in red

3. Three women

4. Woman in church

5. Memories

6. Shepherd  (2)

7. Cherries in white

8. Memories 2

9. Red and black fruits  (2)

10. Cofee time  (2)

11. Secret conversation  (2)

12. Shoemaker