Δ.Διαγωνισμοί

back buttonΕίκοσι επτά αναρτήσεις σε Διεθνή διαγωνισμό καλλιτεχνικής φωτογραφίας στην Αυστρία

01-04-18 09:05:12 PM

Είκοσι επτά αναρτήσεις σε Διεθνή διαγωνισμό καλλιτεχνικής φωτογραφίας, Portrait 2016, στην Αυστρία.

1. Bearded man  (4)

2. Black eyes  (4)

3. Girl smile

4. Alone in street  (2)

5. Morning light  (2)

6. Ships passing

7. Light and shadows  (2)

8. Pineapple  (2)

9. Reading newspaper  (3)

10. Shop  (2)

11. Four pomegranates

12. Lemon in white  (3)